Inbjudan till Årsmöte

Anmäl dig till Trestad Padel Clubs årsmöte.


Trestad Padel Club bjuder in till årsmöte 2024

Måndag 25/3 kl 18.00-20.00

Plats: Gunnar W Anderssons Passage 22 “Kyrkan”

För rösträtt gäller:

 • att medlem under mötesåret fyller lägst 12
 • att medlemmen har beviljats minst två månader före årsmötet
 • att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet

Ärenden vid årsmötet:

 • Mötet öppnas 
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av justerare och rösträknare
 • Godkännande av dagordning
 • Fastställande av röstlängd
 • Årsmötet behöriga utlysande
 • Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 • Revisionsberättelse
 • Frågan om ansvarsfrihet
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Behandling av motioner och styrelsens förslag
 • Revidering och uppdatering av stadga
 • Styrelsen sammansättning
 • Verksamhetsplan 2024
 • Budget
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

Välkomna och väl mött 

Styrelsen Trestad Padel Club

Lämna en kommentar

Rulla till toppen